ESTENGRUS

Elektritööd ja käidukorraldus

 

Mis on käiduteenus?

Käidukorraldus on elektrituru-seadusest tulenev kohustus kõigile hoonetele, mille peakaitse on suurem kui 100 A või mille elektrisüsteem on kõrgepingel. Käidukorralduse eesmärk on tagada hoone elektrisüsteemi ohutus ning tõrgeteta toimimine.

Pakume Teie hoonetele terviklikku elektrilahendust. Võtame kogu asjaajamise enda peale.

Kontrollime regulaarselt

Viime korrapäraselt läbi elektrisüsteemi tehnilisi kontrolle, et avastada normidest kõrvalekalded võimalikult kiiresti.

Paberid korda!

Hoiame korras hoone elektrisüsteemi dokumentatsiooni, projektid, skeemid ja hoolduskava.

Hooldus

Korraldame kõik vajalikud elektrihooldus- ja parandustööd, et tagada hoone elektrisüsteemi tõrgeteta töö.

Meie käiduteenuse sisaldab lisaks kohustuslikule käidukorraldusele ka abi hoone elanikele ja rentnikele elektriprobleemide lahendamisel.

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Ipro Pixord