ESTENGRUS

Hooldus

Valve- ja häireedastusseadmete korrasolek ning töökindlus on esmatähtsad. Riskide maandamiseks pakume valveobjektile paigaldatud häiresüsteemi hooldust, mille käigus kontrollitakse seadmete korrasolekut ja vastavust ettenähtud parameetritele. Hoolduse käigus ilmnenud rikked kõrvaldatakse. Automaatse tulekahjuhäiresignalisatsiooni (ATS) seadmete hooldustöödel lähtume päästeseadusest.

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Ipro Pixord